مرور برچسب

دنیای مدلینگ

عدن: مدلینگ دنیای استثمار است

جامه پوش: در ماه‌های پایانی فعالیت در دنیای مدلینگ حس کردم کنترل خودم را بر هویتم از دست داده ام، این ها صحبت های حلیمه عدن اهل سومالی که در کنیا به دنیا آمده و از شش سالگی در آمریکا زندگی می‌کند است، او در نوامبر ۲۰۲۰ با اعلام در خطر بودن…