مرور برچسب

دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت

ایران بهشت وارد کنندگان پوشاک

جامه پوش: فعالان بازار پوشاک می‌گویند که سر و کله برندهای خارجی باز هم در بازار ایران پیدا شده و فروشندگانی که عمدتا کالاهای قاچاق را با سود سرشاری برای خود، به خورد بازار می‌دهند، دوباره رو به دکورچینی فروشگاههای بزرگ و لاکچری در نقاط…