مرور برچسب

دست دوخت

کت 40 ساله‌ سالم به محل تولدش بازگشت

جامه پوش: ماجرای کت شلواری که بعد از 40 سال صحیح و سالم به محل تولدش بازگشت؛ اتفاقی که نشان می‌دهد کیفیت در یک برند چگونه می‌تواند وفاداری ایجاد کرده و خاطره‌ای خوش بسازد. حفظ وفاداری مشتری و ترغیب به خرید دوباره از مهم‌ترین دستاوردهایی…