مرور برچسب

دستگاه کاتر

انواع دستگاه برش پارچه

جامه پوش: بخش برش در صنعت پوشاک آماده اهمیت زیادی دارد. بخش برش بدون دستگاه های برش عملاً وجود ندارد. در بخش پوشاک از ابزارهای مختلفی برای برش پارچه استفاده می شود. دستگاه های برش پارچه ای که بیشتر در صنعت تولید پوشاک مورد استفاده قرار…