مرور برچسب

درز دوخت

عوامل موثر بر مقاومت درز در برابر ساییدگی

جامه پوش: تعیین مقاومت نخ دوخت در برابر ساییدگی کار آسانی است؛ اما تعیین رفتار نخ در زمانیکه به عنوان نخ دوخت برای دوختن درزها به کار می رود، اصلا به این سادگی ها نیست. عواملی مانند نوع کوک، نوع درز، شرایط دوخت، نوع پارچه، نوع نخ و غیره…