مرور برچسب

دانشگاه پیام نور

طراحی پوشاک با الهام گرفتن از شاهنامه

جامه پوش: طراحی پوشاک ایرانی با الهام از شاهنامه در دوره‌های مجازی دانشگاه هنر با همکاری دانشگاه پیام نور، مؤسسه فرهنگی هنری فردوسی توسی و مؤسسه اکو برگزار می‌شود. در دوره‌های مجازی دانشگاهی هنرهای شاهنامه‌ای یکی از رشته‌ها به طراحی…