مرور برچسب

خبر تواید

گرفتاری برای غول صادرکننده پوشاک جهان

جامه پوش: دومین صادرکننده پوشاک در جهان با کاهش سفارش مواجه شده است.، صنعت پوشاک بنگلادش، دومین صادرکننده جهان پس از چین، با مشکلی مضاعف ناشی از کاهش تقاضای جهانی و بحران انرژی در داخل مواجه است که تهدیدی برای توقف بهبود بیماری همه‌گیر این…