مرور برچسب

خانه پردلی

خانه‌ای تاریخی که موزه لباس شد

جامه پوش: نخستین موزه لباس محلی و منسوجات در بیرجند افتتاح شد. این موزه، در خانه تاریخی «پردلی» و در محله «سرده» ایجاد شده است. موزه تخصصی لباس محلی و منسوجات کشور، پوشش‌های سنتی خراسان جنوبی از لباس‌های ابریشمی دستباف، اطلس، کرباس، برک،…