مرور برچسب

حوزه مد پوشاک

ویژگی‌های محصول؛ هزینه ها، قیمت‌گذاری

جامه پوش: با توجه به اینکه عوامل رشد کسب‌وکارهای مد پوشاک برگرفته از هنر ایرانی می‌تواند برای هر کسب‌وکار و از نظر هر فردی متفاوت باشد، بنابراین در بسیاری از عرصه‌های پژوهشی آنچه اهمیت دارد، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل رشد کسب‌وکارهای مد و…