مرور برچسب

حسینیه لباس فروشان

نگاه مردان سیاست به اتفاقات هیات لباس فروشان

جامه پوش: یکی از مشهورترین حسینه های تهران، حسینیه صنف لباس فروشان بازار است. خیابان سعدی، پایین‌تر از چهارراه مخبرالدوله، محلی است که می‌توانید در آن حسینیه صنف لباس‌فروشان را پیدا کنید. همانطور که از نام این حسینیه برمی‌آید،…