مرور برچسب

حسن تفتیان

دوومیدانی پول ندارد؛ مدلینگ را ادامه می‌دهم

نگاه من به مدلینگ صرفاً مالی نیست و مسائل دیگری در آن دخیل است این ها صحبت های حسن تفتیان است که این‌بار رکورد جدیدی در دنیا ثبت کرده. نه رکوردی از نوع ثانیه و صدم ثانیه که رکورد دویدن ۱۰۰ متر با کفش‌های ۸۰۰ متر. او بعد از تزریق واکسن حالا…