مرور برچسب

جین پاره

یاغی گری که جین پاره را مد کرد

جامه پوش: ما دنیای اطراف خود را می‌بینیم و آن را جدا می‌کنیم وآنچه را که فکر می‌کنیم، باز می‌کنیم و سعی می‌کنیم به‌طور متفاوت اجرا کنیم؛ این ها صحبت های رنزو روسو، بنیان‌گذار دیزل است. دیزل، یک شرکت ایتالیایی واقع در ونیز بوده که لباس،…