مرور برچسب

جین ترکیه،

سرمایه‌گذاری ایسکو روی کاهش ضایعات ماشین های بافندگی

جامه پوش: کارخانه جین ترکیه، ISKO، در حال سرمایه گذاری در تولید کننده ماشین های بافندگی ایتالیایی Itema است. ISKO در حال حاضر با انتخاب جدیدترین دستگاه راپیر Itema، یک نوآوری انقلابی که با فناوری iSAVER® تقویت شده است، در مسیر خود به سوی…