مرور برچسب

جوشکاری

روش های جایگزین دوخت در تولید پوشاک

جامه پوش: در صنعت پوشاک برای اتصال پارچه ها به همدیگر، مراحل دوخت با استفاده از سوزن و نخ انجام می شود. این روش قدیمی ترین و پرکاربردترین تکنیک اتصال پارچه ها در صنعت نساجی به حساب می آید. اما برخی از فرآیندهای خاص اتصال پارچه هم وجود دارند…