مرور برچسب

جهاد کشاورزی

پیله‌هایی که ابریشم می شوند

جامه پوش: نوغانداری از جمله پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مازندران بوده که از برنامه زمان بندی عقب مانده و بسیار کند و لاک‌پشتی در حال اجرا است. احیا و توسعه نوغانداری از جمله ۲۱ پروژه تعریف شده اقتصاد مقاومتی در مازندران به شمار می‌رود که…