مرور برچسب

جنگ جهانی اول

تاریخچه پرکاربردترین عضو در صنعت مد

جامه پوش: زیپ‌ها هرگز در صنعت مد قهرمان داستان برندها نبوده‌اند اما در چالش تأمین لوازم جانبی برای افزایش میزان کارایی و عملکرد محصول‌های این حوزه اهمیت فراوان دارند. توجه به مسائل زیبایی‌شناختی یکی از مهم‌ترین اهداف در صنعت مد است…