مرور برچسب

جمشید زند

نرخ پوشاک و توان خرید مردم، توازن ندارد

جامه پوش: بازار پوشاک در استان مرکزی با افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری روبرو است و به گفته مسئولان اتاق اصناف استان مرکزی قیمت بازار پوشاک و توان خرید مردم توازن ندارد. این روزها هنوز مجازی یا حضوری بودن مدارس و دانشگاه‌ها مشخص نیست اما با…