مرور برچسب

جلیقه ضد گلوله

لباس های محافظ و کاربرد آن ها

جامه پوش: لباس های محافظتی شامل محصولات مرتبط با منسوجات یا پوشاکی هستند که فرد یا محصول را در هنگام پوشیده شدن از خطراتی که او را تهدید می کند، محافظت می نمایند. این گونه لباس ها هم از فرد در مقابل خطرات محافظت می کنند و هم خطر قرار…