مرور برچسب

جشنواره نخ و نگار هیما

بیشترین آثار رسیده به جشنواره؛ هنر پته‌دوزی

جامه پوش: مریم سماک جلالی، داور بخش رودوزی‌های سنتی دومین نمایشگاه نخ و نگاره هیما با اعلام داوری مرحله نخست آثار رسیده به این رویداد گفت: در میان بالغ‌بر 600 اثر رسیده به دبیرخانه، بیشترین آثار به هنر پته‌دوزی اختصاص داشتند. مریم سماک…