مرور برچسب

جشنواره فجر صنایع‌دستی

عرضه هنرهای سنتی در حاشیه جام جهانی فوتبال

جامه پوش: سومین جلسه کمیته اجرایی منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع‌دستی در سال ۲۰۲۲ همزمان با برگزاری برنامه داوری مهر اصالت با دستور جلسه برنامه‌ریزی فعالیت‌های بخش آسیا و اقیانوسیه این شورا در کشور ازبکستان برگزار شد. در این…