مرور برچسب

جردن

محبوبیت زودگذر است اما کیفیت، ماندگار

جامه پوش: وقتی در مورد بهترین برندهای ورزشی فکر می کنیم، یک اصطلاح قدیمی فوتبالی به ذهن خطور می کند: فرم (سطح فعلی یک بازیکن) موقتی است، اما کلاس (سطح واقعی یک بازیکن) دائمی است. محبوبیت مانند جذر و مد زودگذر است، اما کیفیت، سابقه و اعتبار…