مرور برچسب

جایزه مد اروپا

فراخوان جایزه مد اروپا ۲۰۲۲ منتشر شد

جامه پوش: فراخوان جایزه مد اروپا ۲۰۲۲ در حالی منتشر شده که موضوع اصلی این رویداد، «خلق مجدد مد» به‌مثابه خلق آثاری از لباس‌های قدیمی عنوان‌شده است. یکی از مسابقات مهم عرصه مد و لباس که می‌تواند به ایجاد فرصت‌هایی به‌منظور کسب فرصت‌های…