مرور برچسب

جامعه متخصصان نساجی

رونق بزرگترین شهرک پوشاک ایران در گرو زیرساخت‌ها است

جامه پوش:  عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران گفت: رونق بزرگترین شهرک پوشاک ایران در گرو تامین زیرساخت‌ها قبل از استقرار واحدهای تولیدی است. علیرضا حائری با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم در ساخت بزرگترین شهرک پوشاک ایران در…