مرور برچسب

جاسک

نخستین برداشت پنبه در جاسک آغاز شد

جامه پوش: مدیر تعاون روستایی هرمزگان از نخستین برداشت پنبه در سطح ۳۰۰ هکتار از مزارع شرکت سهامی زراعی جگین شهرستان جاسک خبر داد. سیروس اسدپور اظهار کرد: کار برداشت به صورت مکانیزه از طریق یک دستگاه کمباین انجام می شود. برداشت این محصول…