مرور برچسب

تکه دوزی

ثبات مشاغل خانگی با حمایت‌های دولت میسر است

جامه پوش: طرح توسعه مشاغل خانگی طرح مطلوبی است و باید برای ثبات بخش اشتغال از طریق کارفرما و یا حمایت‌های دولتی برنامه ریزی شود. سیده آمنه صادقی، یکی از پیشران‌های موفق دوره‌های چادرشب بافی گفت: دوره‌های آموزشی چادرشب بافی، کیف دوزی با…