مرور برچسب

تونیک

تونیک و تاریخچه طراحی لباس در کمونیست‌ چین

جامه پوش: لباس کمونیست‌ها بنابر مکانی که زندگی می‌کنند و فرهنگ مردم آن کشور تعریف می‌شود. مردمان اروپای شرقی و روسیه که زمانی اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می‌دادند لباسی بر مبنای فرهنگ خودشان داشتند و نوع پوشش آن‌ها با مدل و سبک لباسی که…