مرور برچسب

تولید چرم

مد پایدار و مد اخلاقی چیست؟

جامه پوش: آیا شما هریک از این عبارات را شنیده اید: مد اخلاقی؛ مد پایدار، مد آهسته. برخی از شما ممکن است هیچ کدام از اینها را نشنیده باشید و برخی از شما ممکن است برخی از این کلمات را قبلا شنیده باشید. اما مد اخلاقی چیست؟ این اصطلاحات…

تولید ۸۰ درصد چرم سنگین کشور در تبریز

جامه پوش: شهرک چرمشهر تبریز یکی از قطب های تولید چرم کشور است که ۸۰ درصد چرم سنگین کشور را تولید می کند. در حال حاضر از ۳۸۰ واحد این شهرک، ۲۲۰ واحد فعّال است که با تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش، می توان واحد های تعطیل شده را نیز به چرخه…