مرور برچسب

تولید خمیر

تولید خمیر ساخته شده از زباله های 100% منسوج

جامه پوش: افرادیکه لباس های Circulose را انتخاب می کنند؛ ضایعات، آلودگی آب و هوا، منابع آبی و میکروپلاستیک ها را به نزدیک صفر می رسانند، و باعث کاهش ردپای مد در جنگل زدائی می شوند. Renewable با استفاده از یک فناوری 100% تجدیدپذیر انرژی،…