مرور برچسب

تعدیل نیروها

تاثیر قطعی اینترنت در رکود صنایع و تعدیل نیروها

جامه پوش: ارزیابی مدیران خرید نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل قطعی و اختلال اینترنت در وهله اول با کاهش فروش و عدم توزیع کالا و در وهله دوم با کاهش صادرات مواجه شده‌اند. این مشکل روند فعالیت کسب‌وکارها را که در ماه‌های گذشته نیز با…