مرور برچسب

تزئین لباس

قاچاق، پوشاک را رها نمی‌کند

با وجود تلاش گسترده برای جلوگیری از قاچاق پوشاک به کشورمان، یکی از مسئولان این صنعت مدعی است معضل قاچاق پوشاک همچنان پابرجاست و حجم آن زیاد هم هست. رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت پوشاک با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از لباس های…

سلطه هند و پاکستان بر بازار دوخت‌ سنتی ایران

حوزه سوزن‌ دوزی‌ ایرانی در عرصه دوخت‌های سنتی حوزه ای مغفول افتاده است که نیازمند یک عزم ملی برای احیاء و تزریق خون تازه در رگ های این میراث کهن است. مینا شمس از هنرمندان اصفهانی فعال در حوزه دوخت‌های سنتی و تزئینات لباس درباره شرایط…