مرور برچسب

ترفند

سیلیکا، برلیان کوچکی که دور می اندازیم

جامه پوش: از بیرون انداختن کیسه های ژل سیلیکا که درون جعبه کفش‌ها می گذارند خودداری کنید! کارهای زیادی می توانید با آنها انجام دهید! شرط می بندیم همیشه کیسه‌های ژل سیلیکا که در جعبه کفش و بسته‌بندی وسایل برقی پیدا می‌کنید، بلافاصله در…

پیدا کردن سن و سایز پای دوستتان با یک ترفند

جامه پوش: با ترفندهای ریاضی می‌توانید سن و شماره پا دوستتان را متوجه شوید. برای این کار از دوست‌تان بخواهید که شماره کفشش را در نظر بگیرد. بعد آن عدد را در عدد ۵ ضرب کند. اکنون حاصلضرب را با عدد ۵۰ جمع کند و عدد نهایی را در عدد ۲۰ ضرب…