مرور برچسب

ترازوی برقی

ابزارها و تجهیزات کنترل کیفیت در تولید پوشاک

جامه پوش: کیفیت مسئله مهمی برای انواع لباس هاست. در صنعت پوشاک آماده برای دستیابی به کیفیت مورد نظر، انجام آزمایشات الزامی است. برای انجام این آزمایشات از تجهیزات و ابزارهای مختلفی استفاده می شود که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت.…