مرور برچسب

تجارت مد

تجارت مد؛ عشق به پوشاک و اقتصاد

جامه پوش: تجارت مد حوزه پویایی است که به مدیران ماهر نیاز دارد تا در یک بازار رقابتی پرسود، داستان برندها را به گوش دیگران برسانند. هالی موشر از اعضای هیئت‌علمی حوزه تجارت مد در دانشگاه Southern New Hampshire دراینباره می‌گوید: «مرچندایزینگ…