مرور برچسب

تبلیغ برند

نقش گلدوزی در تولید پوشاک

جامه پوش: بخش گلدوزی یکی از مهمترین حوزه های صنعت تولید پوشاک محسوب می شود. این فرآیند یکی از کارهای ویژه ای است که با توجه به الزامات خریداران انجام می شود. در گذشته گلدوزی با استفاده از روش های دستی انجام می شد؛ اما امروزه با استفاده از…