مرور برچسب

تاثیر پ هاش (pH) در رنگرزی

تاثیر pH در رنگرزی و مقدار بهینه

جامه پوش: پی‌اچ یا پ هاش (به انگلیسی: pH ) در اصل عددی است که اسیدی یا قلیایی بودن یک محلول در پایه لگاریتمی را نشان می دهد. pH در محدوده صفر تا 14 تعریف می شود؛ مقدار 7 به معنی محیط خنثی است، زیر 7 نشان دهنده اسیدی بودن و بالای 7 بیانگر…