مرور برچسب

بیژن پاکزاد

خیاط ایرانی؛ طراح لباس 36 رییس جمهور جهان

جامه پوش: بدون شک جهانی شدن و داشتن مشتریان بین المللی و یا محبوبیت جهانی، یکی از علایم موفقیت است اما این موضوع الزاماً به داشتن ثروت زیاد مربوط نمی شود. در “مسیر ایرانی”، شما می توانید داستان زندگی برخی افراد موفقی را که از محرومیت آغاز…