مرور برچسب

بهار و تابستان دیور

بهار و تابستان 2021 دیور

مجموعه‌ای کاملاً مناسب برای پوشیدن در بهار و تابستان، که توسط ماریا گراتزیا چیوری طراحی‌شده و بدون شک در این مجموعه از تمامی اشکال و طرح‌ها در آن استفاده‌شده است، که باعث می‌شود تا یک مجموعه خاص شکل بگیرد. در ادامه می‌توانید این مجموعه بهار…