مرور برچسب

بنیاد ایران‌شناسی

برپایی نمایشگاه لباس اقوام به میزبانی بنیاد ایران‌شناسی

جامه پوش: نمایشگاهی از لباس اقوام ایرانی به همت شهین ابراهیم‌زاده پزشکی، هنرمند و پژوهشگر حوزه دوخت‌های سنتی و لباس اقوام به میزبانی بنیاد ایران‌شناسی برپا شده است. شهین ابراهیم‌زاده پزشکی، هنرمند و پژوهشگر حوزه دوخت‌های سنتی و لباس…