مرور برچسب

برونلو کوچینلی

گوچی و آرمانی مراکز واکسیناسیون شدند

کمپین واکسیناسیون علیه کووید 19، یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای از بین بردن این ویروس کشنده است که اکثر نهادها و سازمان‌های جهان برای انجام دادن آن روش‌های مختلفی را در پیش گرفتند. پس از پیوستن “برونلو کوچینلی” به کمپین واکسیناسیون، اکنون…