مرور برچسب

برندهای ترک

ایران بهشت برندهای ترک است

جامه پوش: رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشت: بین تجار ترک به شدت علاقه برای افزایش تجارت با ایران وجود دارد، برندهای ترک همیشه مشتاق هستند که در بازار کشور ما که بازار بسیار شگفت‌انگیزی برای آنها است حضور داشته باشند. این…