مرور برچسب

برلیان

سیلیکا، برلیان کوچکی که دور می اندازیم

جامه پوش: از بیرون انداختن کیسه های ژل سیلیکا که درون جعبه کفش‌ها می گذارند خودداری کنید! کارهای زیادی می توانید با آنها انجام دهید! شرط می بندیم همیشه کیسه‌های ژل سیلیکا که در جعبه کفش و بسته‌بندی وسایل برقی پیدا می‌کنید، بلافاصله در…