مرور برچسب

برجام

کمک فناوری هسته ای به صنعت نساجی پاکستان

جامه پوش: آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)، با مشارکت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، با کارشناسان محلی در پاکستان برای توسعه و معرفی گونه های جدید پنبه که انعطاف پذیرتر و سازگارتر با شرایط محیطی جدید هستند همکاری می کند. گونه…

ایران بهشت برندهای ترک است

جامه پوش: رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشت: بین تجار ترک به شدت علاقه برای افزایش تجارت با ایران وجود دارد، برندهای ترک همیشه مشتاق هستند که در بازار کشور ما که بازار بسیار شگفت‌انگیزی برای آنها است حضور داشته باشند. این…