مرور برچسب

بازی های آسیایی

سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی: قول می‌دهیم لباس ایران زیبا باشد

جامه پوش: قول می دهم بهترین پوشش و لباس را برای کاروان ایران در بازی های آسیایی فراهم کنیم. این صحبت های پیمان فخری سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی 2022 چین است. انگار همین دیروز بود که لباس کاروان ایران در بازی های المپیک خبرساز…