مرور برچسب

بازار پوشاک استانبول

حمله روسیه به اوکراین و آسیب دیدن بازار استانبول

جامه پوش: به گفته مقامات صنعت نساجی ترکیه، تولیدکنندگان کالاهای نساجی و چرمی در بازار پوشاک استانبول تأثیر حمله روسیه به اوکراین را احساس می کنند زیرا مشتریان مسکو و کیف در هفته گذشته ۲۰۰ میلیون دلار از سفارشات خود را لغو کرده اند. از…