مرور برچسب

اپراتور

تأثیر شرح مشاغل‌فردی بر بهره‌وری در تولید‌پوشاک

جامه پوش: تعیین هدف کاری از نظر علمی و منطقی، همیشه کارگران را برای دستیابی به آن هدف تشویق می کند. از این رو تدوین شرح وظایف یا هدف شغلی نه تنها برای پرسنل بخش خیاطی، بلکه برای پرسنل شاغل در تمامی بخش ها الزامی است. به طور کلی شرح وظایف…