مرور برچسب

اوت کوتور

دنیای مد، مدیون این ملکه بدنام است

جامه پوش: نام ماری آنتوانت در تاریخ به ملکه ای که با گیوتین در میدان کنکورد پاریس اعدام شد و شاید جمله جعلی "بگویید کیک بخورند" در جواب مردم نان ندارند بخورند، گره خورده است اما واقعیت این است که ملکه لویی شانزدهم، تاثیری عمیق بر دنیای مد…