مرور برچسب

انواع کوک

انواع کوک در دوخت و دوز

جامه پوش: کوک یکی از عوامل مهم در بخش خیاطی صنعت پوشاک است. انواع مختلف کوک ها در بخش تولید پوشاک مورد استفاده قرار می گیرند و هر کدام از آنها دارای ویژگی های مختلفی هستند. در این ذیل قصد داریم انواع انواع مختلف کوک هایی که بیشتر مورد…