مرور برچسب

انقلاب صنعتی امریکا

از پارچه های زمخت تا نخستین کارخانه ریسندگی در ماساچوست

جامه پوش: تولید منسوجات همزمان با ورود مهاجران انگلیسی به مستعمرات آمریکا آغاز شد. این مستعمرات عمدتاً تعداد معدودی از پارچه های زمخت که بیشتر پارچه های پشمی و بومی بودند را برای استفاده محلی تولید می کردند. با این حال روابط استعماری…