مرور برچسب

اندازه گیری سایز کفش

اندازه گیری سایز کفش با چسب حساس به فشار

جامه پوش: یکی از محققان کشور موفق به طراحی و ساخت چسب حساس به فشار برای تعیین اندازه کفش شد که برای انتخاب کفش مناسب و درست برای کودکان کاربرد زیادی دارد. دکتر سرور بهبهانی استادیار مهندسی پزشکی-بیوالکتریک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد…