مرور برچسب

انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی

دلال ها بازار مواد اولیه را سیاه کرده اند

جامه پوش: عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز اعلام کرد که کارآفرینان این صنایع که در یک قرن گذشته همواره در ایجاد اشتغال بالا و افزایش تولید و صادرات نقش آفرین بوده اند ، طی سال های اخیر اسیر و گرفتار انبوه موانع و…